به گزارش اخباربانک، بانک سامان و گروه مپنا برای تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه ۴۴ و ۴۸ درصدی از محل سایر اندوخته ها و سود انباشته، زمان برگزاری مجمع فوق العاده را اعلام کردند.

همچنین سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر و سرمایه گذاری خوارزمی با اتمام سال مالی منتهی به اردیبهشت و خرداد سال جاری به مجمع سالانه می روند.

در این میان، گز سکه و بیمه حافظ برای تصویب صورت های مالی و انتخاب اعضای هیات مدیره و گلوکوزان برای تکمیل اعضای هیات مدیره به مجمع عادی بطور فوق العاده می روند.

بانک سامان(مجمع فوق العاده): ساعت ۱۰ روز شنبه ۱۲ مهر در مجموعه فرهنگی ورزشی تفریحی تلاش

گروه مپنا(مجمع فوق العاده): ساعت ۱۳ روز پنج شنبه ۱۰ مهر در کتابخانه ملی واقع در بزرگراه حقانی

گز سکه(مجمع عادی بطور فوق العاده): ساعت ۱۶ روز دوشنبه ۷ مهر در دانشگاه علمی کاربردی عتیق اصفهان

گلوکوزان(مجمع عادی بطور فوق العاده): ساعت ۱۰ روز شنبه ۱۲ مهر در قزوین، شهرک صنعتی البرز، خ حکمت ، نبش حکمت سوم

بیمه حافظ(مجمع عادی بطور فوق العاده نوبت دوم): ساعت ۱۰ روز دوشنبه ۷ مهر در خیابان خالد اسلامبولی (وزراء) ، خیابان بیست و نهم ، پلاک ۲۶

سرمایه گذاری خوارزمی: ساعت ۹ روز سه شنبه ۲۹ مهر در سازمان مدیریت صنعتی

سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر(مجمع سالانه نوبت دوم): ساعت ۹ روز پنج شنبه ۱۰ مهر در شهرک غرب، بلوار شریفی، پایین تر از بلوار دریا، خیابان توحید ۲، پلاک ۸۰

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/76753/بانک-سامان-افزایش-سرمایه-مجمع-می-رود