۵۴ ریال سود به ازای هر سهم بیمه تعاون در سال ۱۳۹۸

به گزارش گروه تحقیق و مطالعات بورس‌نیوز، بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۹۸، شرکت بیمه تعاون موفق به کسب سود خالص ۸۰ میلیارد و ۷۱۰ میلیون ریالی شده است.

این سود که معادل ۵۴ ریال به ازای هر سهم است، نسبت به سال مالی قبل از آن رشد ۴۶ درصدی را نشان می‌دهد.

۵۴ ریال سود به ازای هر سهم بیمه تعاون در سال ۱۳۹۸

حق بیمه صادره این شرکت در سال ۹۸ رشد خوبی داشته است و با ۹۳ درصد رشد به ۳ هزار و ۷۱۱ میلیارد ریال رسیده است. با این حال، درامد حق بیمه سهم نگه داری تنها ۱۸ درصد افزایش داشته است و به ۲ هزار و ۲۰۹ میلیارد ریال رسیده است.

خسارت پرداختی نیز با ۲۵ درصد افزایش به ۲ هزار و ۱۱۵ میلیارد ریال رسیده است. به این ترتیب سود ناخالص فعالیت‌های بیمه‌ای قبل از لحاظ نمودن درامد‌های سرمایه گذاری به ۲۲۴ میلیارد ریال رسیده است.

این سود نسبت به سال ۹۷ کاهش ۲ درصدی را نشان می‌دهد.

سود سرمایه گذاری‌های این شرکت شامل درآمد سود سرمایه گذاری ذخایر فنی و سایر منابع به بیش از ۲۷۰ میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با مبلغ ۹۰ میلیارد ریالی سال ۹۷، رشد محسوس ۲۰۰ درصدی را نشان می‌دهد.

رشد این بخش از درامد‌های شرکت به دلیل روند استثنایی و بسیار مثبت بازار سرمایه در سال ۹۸ بوده است و انتظار تکرار مشابه در سال جاری وجود نخواهد داشت.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/227847/۵۴-ریال-سود-به-ازای-هر-سهم-بیمه-تعاون-در-سال-۱۳۹۸