به گزارش اخباربانک، علی آریانا معامله گر بازار سرمایه، تعداد سهام و ارزش روز و بازده صندوق پالایشی یکم مربوط به باقی مانده سهام دولت در چهار پالایشگاه اصفهان، بندرعباس، تهران و تبریز را تا ۲۹ شهریور محاسبه کرد.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/76725/محاسبه-ارزش-روز-بازده-سهام-۴-پالایشگاه-بورسی-etf-دوم