به گزارش اخباربانک، این شرکت موفق شده میانگین وصول مطالبات را از ۱۴۵ روز به ۱۳۶ روز در سال گذشته بهبود داده و همچنان تلاش می‌شود تا این دوره کوتاه‌تر شود. میزان سرمایه‌گذاری بیمه سینا در سال گذشته ۱۲۲ درصد رشد کرده و درآمد شرکت از محل سرمایه‌گذاری ۲۳۳ درصد جهش کرده که ازنظر اعضای هیئت‌مدیره وضعیت سرمایه‌گذاری شرکت در وضعیت «بسیار مطلوب» قرار دارد.

آن‌ها تلاش دارند که با اجرای برنامه راهبردی ۴ ساله بیمه سینا، سطح توانگری مالی شرکت را در سال‌های آینده در سطح یک حفظ کنند تا بتوانند جایگاه بیمه سینا را در بازار بیمه کشور تقویت کنند.
 

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/76713/سرمایه-بیمه-سینا-۵۰۰-میلیارد-تومان-می-شود