افزایش ۱۰ درصدی نرخ خرید مواداولیه

به گزارش بورس نیوز، شرکت صنعتی بهشهر از تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ خرید مواد اولیه خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد،  نرخ خرید مواد اولیه انواع روغن خام تغییر کرده است.

افزایش ۱۰ درصدی نرخ خرید مواداولیه

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/227737/افزایش-۱۰-درصدی-نرخ-خرید-مواداولیه-غبشهر