به گزارش بورس نیوز، شرکت تکادو مجمع عمومی برگزار کرد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ درمحل اصفهان-خیابان هزارجریب مقابل درب شرقی دانشگاه اصفهان نبش کوچه چهارم و درخصوص استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار، تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره و تعیین پاداش هیئت مدیره تصمیم گیری شد.

 گفتنی است، در این مجمع ۴۰۰ ریال سود تقسیم شد.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/227683/وکادو-۴۰-تومان-تقسیم-کرد