تعدیل مثبت ۷۸۰ میلیارد ریالی در

به گزارش بورس نیوز، شرکت ایران ترانسفو از تعدیلات سنواتی خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، با عنایت به شرایط قراردادی با مشتریان در خصوص ترانسفورماتور‌های فروش رفته، شرکت ایران ترانسفو موفق شد تا تاریخ این گزارش، مبلغ تقریبی ۷۸۰ میلیارد ریال تعدیل مثبت دریافت کند.

تعدیل مثبت ۷۸۰ میلیارد ریالی در

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/227646/تعدیل-مثبت-۷۸۰-میلیارد-ریالی-در-بترانس