به گزارش بورس‌نیوز، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی “شستا” با افشای اطلاعات با اهمیت “ب” از خرید تعداد ۴۱۹.۹۷۰.۲۴۰ سهم شرکت سرمایه گذاری نفت وگاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) به مبلغ ۸.۶۷۲.۸۵۰ میلیون ریال خبر داد.

این خرید اثرمالی نسبت به کل دارایی‌ها در سال مالی قبل ۳.۷۸درصد و نسبت به کل درآمد فروش در سال مالی گذشته ۱۷.۰۸درصد این شرکت خواهد گذاشت.

همچنین لازم به ذکر است که فروش تعداد ۱.۳۸۰.۲۸۴.۳۶۶ سهم بانک ملت به مبلغ ۸.۶۱۹.۲۲۷ میلیون ریال که سود حاصل از واگذاری مذکور به مبلغ ۸.۴۴۵.۰۲۵ میلیون ریال بوده، انجام شد.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/227612/شستا-تاپیکو-خرید-اما-بانک-ملت-فروخت