دورهمی سهامداران

به گزارش بورس نیوز، مجمع عمومی فوق العاده شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج برگزار خواهد شد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۳:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ در استان تهران، شهر تهران به آدرس سالن پویش مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی سازمان مدیریت صنعتی واقع در خیابان شیخ بهایی جنوبی خیابان ایران شناسی خیابان نهم پلاک ۶ حضور بهم رسانند.

گفتنی است، در این مجمع در خصوص افزایش سرمایه تصمیم گیری می شود.

دورهمی سهامداران

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/227520/دورهمی-سهامداران-بکهنوج-برای-نقدینگی