به گزارش اخباربانک به نقل از روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، با ابلاغ دستورالعمل اجرای تبصره یک ماده ۱۲ اساسنامه جدید سندیکای بیمه گران ایران از سوی بیمه مرکزی ، سه نفر عضو انتخابی کمیته هفت نفره انضباطی سندیکا نیز با رای اعضای شورای عمومی مشخص شدند.

بر اساس این گزارش آقایان آسوده، رضایی و جباری با نظر شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران بعنوان اعضای کمیته انضباطی سندیکا انتخاب شدند.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/76675/انتخاب-اعضای-کمیته-انضباطی-سندیکای-بیمه-گران