افزایش سرمایه ۲۷۵ درصدی

به گزارش بورس نیوز، مجمع عمومی فوق العاده شرکت لعابیران برگزار شد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ درمحل خیابان ولیعصر نرسیده به چهار راه پارک وی کوچه خاکزاد شماره ۲۱- شرکت صدر تأمین برگزار شد.

گفتنی است، در این جلسه درخصوص افزایش سرمایه تصمیم گیری شد.

افزایش سرمایه ۲۷۵ درصدی

 

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/227427/افزایش-سرمایه-۲۷۵-درصدیشلعاب-در-مجمع