مزایده

به گزارش بورس نیوز، شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور از عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده خبر داد.

بر اساس این گزارش، این شرکت اعلام کرد، با توجه به آگهی مزایده فروش سهام گهر انرژی سیرجان و اصلاحیه مربوط به افزایش مدت زمان ارسال پاکات مزایده به اطلاع سهامداران محترم می‌رساند: نظر به آنکه شرکت‌هایی که مایل به حضور در مزایده بوده و نسبت به اخذ مدارک مزایده اقدام کرده بودند، علیرغم تمدید مدت زمان تحویل پاکات مزایده در اگهی اصلاحیه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶، اعلام داشتند: با توجه به مبلغ ضمانتنامه شرکت در مزایده و همچنین مبلغ ثمن معامله خواهان افزایش مدت زمان تحویل پاکات به منظور اخذ ضمانتنامه و تامین ثمن معامله است؛ بنابراین طبق تصویب هیات مدیره مقرر شد برگزاری مزایده فروش سهام شرکت گهر انرژی به شرح زیر تغییر یابد. تحویل پاکات تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ساعت: ۱۲ بازگشایی پاکات: ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ساعت:۱۵

مزایده

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/227410/مزایده-وهور-به-مهرماه-موکول-شد