به گزارش بورس نیوز، شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود از برگزاری مزایده خبر داد.

بر اساس این گزارش، این شرکت اعلام کرد، درنظر دارد نسبت به فروش ۳۸ درصد از دفتر مرکزی خود اقدام نماید. برنامه شرکت تبدیل این ساختمان به هتل اقامتی – گردشگری بوده و خریدار هرگونه ادعا مخالف این موضوع را از خود سلب و ساقط می‌کند.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/227317/ثرود-۳۸-درصد-دفتر-مرکزی-را-می‌فروشد