به گزارش بورس نیوز، بانک پارسیان از نتیجه برگزاری مزایده فروش ملک خیابان پیروزی خبرداد.

براساس این گزارش، این بانک اعلام کرد، شرکت سرمایه گذاری پارسیان که از شرکت‌های فرعی بانک پارسیان بوده، با مبلغ پیشنهادی ۱۳.۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال برنده مزایده شد.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/227334/ملک-تهرانی-وپارس-فروش-رفت