به گزارش اخباربانک، در جریان معاملات امروز هر چند شاخص بورس با رشد ۳۳ هزار واحدی به یک میلیون و ۵۸۹ هزار تایی رسیده اما فشار فروش در اغلب شرکت های متوسط و کوچک منجر به عدم افزایش امیدها به بهبود وضعیت بازار سرمایه شده و تقابل دو جناح فروشنده و خریدار همچنان ادامه دارد. 

در این شرایط نماد چند شرکت بورسی و فرابورسی آماده بازگشایی شده که مهمترین آن مربوط به بانک ملت است که بعد از برگزاری دو مجمع سالانه و فوق العاده برای افزایش سرمایه ۳۱۴ درصدی از تجدید ارزیابی دارایی ها (از ۵ به ۲۰٫۷ هزار میلیارد تومان ) و دو ماه غیبت ناخواسته ، آماده داد و ستد شده است.

به این ترتیب ، نماد بانک ملت به همراه شرکت های توسعه معادن روی ایران ، تولید محور خودرو ، حفاری شمال ، بیمه ملت ( بدون محدودیت نوسان قیمت) و چدن سازان، ، تامین سرمایه نوین، ، لبنیات کالبر  ، صنعتی جام دارو ، بیمه کوثر ، سیمان غرب آسیا ، سخت آژند و کشت و دامداری فکا (با محدودیت نوسان قیمت) آماده معامله شدند.
 

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/76616/بازگشت-بانک-ملت-بعد-دو-ماه-۱۲-شرکت-دیگر-تابلو-معاملات