به گزارش اخباربانک، درآمدی که وتجارت از محل تسهیلات اعطایی به دست آورده از تیر ماه ۹۸ همواره بیشتر از سودی بوده که بابت سپرده‌های سرمایه‌گذاری پرداخت کرده و بدین ترتیب تراز ماهانه این بانک بزرگ بورسی بیش از یک سال است که از زیان فاصله گرفته است.

بانک تجارت در راستای بخشنامه‌های بانک مرکزی مبنی بر عدم ورود بانک‌ها به بنگاه‌داری، واگذاری سرمایه‌گذاری‌ها را در برنامه خود قرار داده است لذا روند کاهشی در میزان سرمایه‌گذاری سهام در سال ۹۹ متصور است.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/76618/تداوم-تراز-مثبت-سودآوری-بانک-تجارت