به گزارش بورس نیوز، شرکت بیمه کوثر از درآمد حاصل از سرمایه گذاری بورسی و فرابورسی خبر داد.

براساس این گزارش، این شرکت اعلام کرد، درآمد حاصل از سرمایه گذاری بورسی و فرابورسی شرکت تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ مبلغ ۱۳.۰۶۱.۱۹۰ میلیون ریال است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/227245/کوثر-از-درآمد-سرمایه-گذاری-گفت