به گزارش بورس نیوز، شرکت تامین سرمایه نوین از بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی اوراق شهرداری همدان خبر داد.

بر اساس این گزارش، این شرکت اعلام کرد، بازارگردانی و پذیره نویسی ۵۰۰ میلیارد ریال اوراق مشارکت شهرداری همدان با سررسید چهارساله را متعهد شده است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/227172/تعهد-پذیره-نویسی-اوراق-شهرداری-همدان-تنوین