به گزارش بورس نیوز، شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا از اتمام تعهدات قبلی خبر داد.

بر اساس این گزارش، این شرکت اعلام کرد، شرکت جهت احداث و تکمیل کارخانه سیمان از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۵ در مراحل مختلف علاوه بر اخذ تسهیلات ارزی بمبلغ ۴۴ میلیون یورو، مبادرت به اخذ تسهیلات ریالی به مبلغ ۱.۰۴۷ میلیارد ریال (اصل) از بانک صنعت ومعدن کرد که با توجه به اتمام دوره مشارکت مدنی و شروع فروش اقساطی تسهیلات و براساس تصمیم هیئت مدیره و موافقت سهامدار عمده مبنی بر تسویه یکجا تسهیلات ارزی و ریالی، تسهیلات ارزی از محل حساب صندوق ذخیره ارزی به مبلغ (اصل) ۳۹ میلیون یورو در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ و با اخذ مشوق‌های ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید که بر این اساس تسهیلات ارزی مذکور از مبلغ ۹.۱۶۰ میلیارد ریال با کاهش ۷.۶۸۰ میلیارد ریالی از اصل و سود و جرائم با مبلغ ۱.۴۸۱ میلیارد ریال تسویه و تعدیلات لازم در اینخصوص در حساب‌ها اعمال شد.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/227173/سجام-بدهی-هایش-را-تسویه-کرد