به گزارش بورس نیوز، شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین از تحصیل سهام شرکت سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران خبر داد.

براساس این گزارش، این شرکت اعلام کرد، ۲.۷ درصد از سهام شرکت سرمایه سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران را به قیمت هر سهم ۴۷.۸۲۲ ریال خریداری کرده است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/227174/شرنگی-۲۷-درصد-ثنظام-را-خرید