سرمایه گذاری ۲۵۰ میلیارد ریالی

به گزارش بورس نیوز، شرکت تولیدی چدن سازان از سرمایه گذاری خبر داد.

بر اساس این گزارش، این شرکت اعلام کرد، هیات مدیره با سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری به مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال موافقت کرد.

سرمایه گذاری ۲۵۰ میلیارد ریالی

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/227176/سرمایه-گذاری-۲۵۰-میلیارد-ریالی-چدن-در-صندوق