به گزارش بورس نیوز،دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی در جلسه تنظیم بازار ارائه و پس از استماع نقطه نظرات اعضاء کارگروه تنظیم بازار، کلیات آن تصویب شد.

مقرر شد نقطه نظرات ارائه شده در جلسه ای با مسئولیت دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار در حضور اعضا کمیته تخصصی پتروشیمی و نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور،وزارت اطلاعات،سازمان اطلاعات سپاه و سازمان تعزیرات حکومت بررسی و دستورالعمل نهایی با ابلاغ دبیرکارگروه تنظیم بازار لازم الاجرا خواهد بود.

دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی تصویب شد

 

 

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/227161/دستورالعمل-تنظیم-بازار-محصولات-پتروشیمی-تصویب-شد