افزایش سرمایه

به گزارش بورس نیوز، شرکت بیمه اتکایی امین مجمع عمومی فوق العاده برگزار کرد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، مجمع عمومی فوق العاده راس ساعت ۰۸:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ درمحل تهران، شهرک قدس، خیابان ایران زمین، پلاک ۲۲۳۵، مجتمع فرهنگی بیمه ایران برگزار شد.

گفتنی است، در این جلسه درباره افزایش سرمایه تصمیم گیری شد.

افزایش سرمایه

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/227074/افزایش-سرمایه-اتکام-در-مجمع