به گزارش بورس نیوز شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه روز چهارشنبه ۱۹ شهریورماه مجمعی برگزار می کند تا در خصوص افزایش سرمایه ۱۵۰ درصدی تصمیم بگیرد. “وبیمه” به تازگی مرحله اول افزایش سرمایه خود را از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران و سود انباشته انجام داده و سرمایه ۷۵ میلیارد تومانی خود را به ۲۰۰ میلیارد تومان رسانده و حالا قرار است مرحله دوم افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران را به شور بگذارد تا ۵۰۰ میلیارد تومانی شود! این افزایش سرمایه با هدف بهبود و اصلاح پرتفوی سرمایه گذاری ها و اصلاح ترکیب دارایی ها به ویژه ترکیب سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار بورسی و غیر بورسی و نیز اصلاح ساختار مالی انجام خواهد شد.
لازم به ذکر است که شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه در ۶ ماهه منتهی به پایان اسفندماه ۹۸ سود خالص ۵.۴ میلیارد تومانی محقق کرده؛ در حالی که سال گذشته در همین مدت زیان شناسایی کرده بود.
گزارش های ماهانه “وبیمه” هم جذاب بوده و این شرکت در مرداد ماه از محل واگذاری سهام نزدیک به ۱۱ میلیارد تومان سود شناسایی کرده که ۱۲۳۸ درصد بیش از سود محقق شده تیرماه است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/226966/وبیمه-یک-قدم-تا-۵۰۰-میلیاردی-شدن