به گزارش بورس نیوز، شرکت زرین معدن آسیا از واگذاری سهام خبر داد.

براساس این گزارش این شرکت اعلام کرد، ۳۵.۵ درصد از سهام شرکت سیمین معدن قزلجا متعلق به شرکت زرین معدن آسیا و ۱۰.۳۵ درصد از سهام شرکت سیمین معدن قزلجا متعلق به بنیاد نیکوکاری جمیلی به شرکت‌های گروه شامل “شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران، شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان، شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان و گروه صنعتی و معدنی زرین خاورمیانه” در قبال واگذاری ۸۰ درصد از معدن مس جلیل آباد استان زنجان (متعلق به شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان) و ۱۰۰ درصد محدوده مس پلی متال قشلاق و ۱۰۰ درصد محدوده مس پلی متال قلعه جوق استان زنجان (متعلق به شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران) به شرکت سیمین معدن قزلجا با قیمت‌های کارشناسی واگذار شده است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/226886/فزرین-سهام-معدنی-فروخت