به گزارش بورس نیوز، شرکت آهن و فولاد ارفع از انعقاد قرارداد مهم خبر داد.

براساس این گزارش، این شرکت اعلام کرد، باتوجه به مصوبه هیات مدیره سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت‌های بورسی و فرابورسی از طریق شرکت‌های سبدگردان صورت خواهد پذیرفت که تاریخ شروع قرارداد‌ها از ابتدای شهریورماه ۱۳۹۹ به مدت یکسال بوده و تاریخ موثر شروع همکاری از تاریخ ۱۵ شهریورماه بوده است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/226887/ارفع-سهام-بورسی-و-فرابورسی-خرید