به گزارش اخباربانک، شرکت بیمه تجارت نو از پیشنهاد هیات مدیره مبنی بر افزایش سرمایه ۲۸۲ درصدی از دو محل خبر داد و با رشد ۴٫۵ درصدی قیمت سهام و صف خرید روبرو شد.

براین اساس، “بنو” در نظر دارد سرمایه فعلی را از ۱۵۷ به ۶۰۰ میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بیمه در صورت موافقت سازمان بورس از دو محل سود انباشته و سایر اندوخته ها اعمال خواهد شد تا صرف حفظ سطح یک توانگری مالی، شروع فعالیت قبولی اتکایی و افزایش ظرفیت نگهداری شود.
 

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/76477/بیمه-تجارت-نو-برنامه-افزایش-سرمایه-دو-محل