مدیر روابط عمومی سازمان بورس منصوب شد

به گزارش بورس نیوز؛ روابط عمومی سازمان بورس دستخوش تغییر و تحول شد و یاسر فلاح که تا امروز به عنوان مدیر روابط عمومی فعالیت می کرد از این سمت کنار رفت.

سیاوش وکیلی جایگزین فلاح در روابط عمومی سازمان بورس شده است که مدیریت یکی از نهاده مالی را در سابقه کاری خود دارد.

بورس‌نیوز برای آقای یاسرفلاح مدیر روابط عمومی سابق سازمان بورس آرزوی توفیق در ادامه مسیر کاری خود داشته و ضمن آنکه برای آقای وکیلی نیز در سمت جدید توفیق روزافزون را خواهانیم.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/226832/سیاوش-وکیلی-مدیر-روابط-عمومی-جدید-سازمان-بورس-شد