بازدهی ۱۶.۶ درصدی صندوق در شش ماه گذشته

به گزارش گروه تحقیق بورس نیوز، صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت افرا نماد پایدار که از صندوق‌های کوچک با درآمد ثابت محسوب می‌گردد در هفته گذشته به ارزش ۱.۶۴۷ میلیارد ریال رسیده است.

بازدهی ۱۶.۶ درصدی صندوق در شش ماه گذشته

در جدول زیر بازدهی صندوق بر اساس بازه‌های زمانی ماه، فصل و ۶ماه ارائه شده است.

بازدهی ۱۶.۶ درصدی صندوق در شش ماه گذشته

ترکیب دارایی‌های این صندوق شامل ۷۴.۵ درصد سپرده‌های بانکی، ۹.۶ درصد اوراق مشارکت، ۵.۳ درصد سهام و حق تقدم شرکت‌ها و ۰.۶ درصد نیز سایر دارایی‌ها است.

سهام تحت سرمایه گذاری این صندوق عمدتا شامل داروسازی جابربن حیان، سرمایه گذاری ملی ایران، نگین طبس و پتروشیمی پردیس است.

بخش عمده‌ی سپرده‌های بانکی این صندوق در بانک‌های رفاه، خاورمیانه و توسعه تعاون سپرده گذاری شده است. همچنین، ۳۶ درصد از منابع صندوق در اوراق گواهی سپرده ویژه با نرخ ۱۸ درصد سرمایه گذاری شده است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/226749/بازدهی-۱۶۶-درصدی-صندوق-در-۶ماه-گذشته