بازدهی ۱۹۳ درصدی صندوق در سال گذشته

به گزارش گروه تحقیق و مطالعات بورس‌نیوز، صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه با کسب بازدهی ۰.۶۸ درصدی در هفته گذشته و همچنین با لحاظ نمودن ۲۹ میلیارد ریال خروج منابع مالی از این صندوق ها، به ارزش ۱۰۶ میلیارد تومان رسیده است.

بازدهی ۱۹۳ درصدی صندوق در سال گذشته

در جدول زیر بازدهی صندوق بر اساس بازه‌های زمانی هفته، ماه و سال گذشته ارائه شده است. بازدهی این صندوق در حالی در سال گذشته به ۱۹۳ درصد رسیده است که میانگین بازدهی سالیانه صندوق‌های مختلط به بیش از ۲۲۰ درصد رسیده است.

بازدهی ۱۹۳ درصدی صندوق در سال گذشته

ترکیب دارایی‌های صندوق بر اساس آخرین اطلاعات مندرج در وب سایت این صندوق شامل ۴۴ درصد سهام و حق تقدم شرکت ها، ۳۲.۸ درصد اوراق مشارکت، ۲۲ درصد سپرده‌های بانکی و ۱.۲ درصد نیز سایر دارایی‌ها است.

در جدول زیر صنایع اصلی تحت سرمایه گذاری این صندوق در بخش سهام و حق تقدم شرکت‌ها ارائه شده است.

بازدهی ۱۹۳ درصدی صندوق در سال گذشته

همچنین در جدول زیر شرکت های اصلی تحت سرمایه گذاری این صندوق که اطلاعات آن از آخرین صورت وضعیت پرتفوی افشا شده این صندوق استخراج شده، ارائه شده است.

بازدهی ۱۹۳ درصدی صندوق در سال گذشته

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/226750/بازدهی-۱۹۳-درصدی-صندوق-مشترک-آسمان-خاورمیانه