تمرکز سرمایه گذاری بر سهام شرکت های با نسبت قیمت به درآمد بالا

به گزارش گروه تحقیق بورس نیوز،صندوق سرمایه گذاری سبحان که از صندوق‌های سهامی در بازار سرمایه محسوب می‌شود، در هفته گذشته با جذب ۲۰ میلیارد ریال منابع مالی جدید و کسب بازدهی منفی ۱.۴ درصدی به ارزش ۴۰۷ میلیارد تومانی رسیده است.

تمرکز سرمایه گذاری بر سهام شرکت های با نسبت قیمت به درآمد بالا

در جدول زیر بازدهی صندوق بر اساس بازه‌های زمانی هفته، ماه و سال گذشته ارائه شده است. بازدهی ماهیانه این صندوق به منفی ۲۲ درصد رسیده است که در بین صندوق‌های سهامی بدترین عملکرد را ثبت نموده است. بازدهی سالیانه این صندوق نیز به ۳۷۰ درصد رسیده است.

 

این در حالی است که متوسط بازدهی سالیانه صندوق‌های سهامی به بیش از ۴۳۰ درصد رسیده است و بنابراین مشخص است که مدیران این صندوق بازدهی کمتری را نسبت به شاخص کل و میانگین سایر صندوق‌ها کسب نموده اند.

تمرکز سرمایه گذاری بر سهام شرکت های با نسبت قیمت به درآمد بالا

ترکیب دارایی‌های صندوق بر اساس آخرین اطلاعات مندرج در وب سایت این صندوق شامل ۹۸.۵ درصد سهام و حق تقدم شرکت‌ها و ۱.۵ درصد نیز سایر دارایی‌ها است.

در جدول زیر صنایع اصلی تحت سرمایه گذاری این صندوق ارائه شده است.

تمرکز سرمایه گذاری بر سهام شرکت های با نسبت قیمت به درآمد بالا

همچنین در جدول زیر شرکت‌های اصلی تحت سرمایه گذاری این صندوق که اطلاعات آن از آخرین صورت وضعیت پرتفوی افشا شده این صندوق استخراج شده، ارائه شده است. بیش از ۵۰ درصد از منابع این صندوق در ۱۰ سهم زیر سرمایه گذاری شده است.

تمرکز سرمایه گذاری بر سهام شرکت های با نسبت قیمت به درآمد بالا

همان گونه که مشخص است تمرکز سرمایه گذاری مدیران این صندوق، خرید و نگه داری سهام شرکت‌های سفته بازی و با نسبت قیمت به درآمد بالا بوده است.

این در حالی است که به نظر می‌رسد که این شرکت‌ها صرفا در بازار شدیدا مثبت (همانند بازار دو ماه گذشته و روند آن) قابلیت رشد قیمت را خواهند داشت و عدم تغییر سیاست‌های سرمایه گذاری این صندوق توسط مدیران آن با توجه به تغییر روند بازار قابل تامل است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/226751/تمرکز-سرمایه‌گذاری-بر-سهام-شرکت‌های-با-نسبت-قیمت-به-درآمد-بالا