خروج ۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی/ بد‌های بازار را بشناسید

به گزارش گروه تحقیق بورس نیوز، در این گزارش به بررسی نوسانات ارزش و بازدهی صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت پرداخته شده است. اقلام اصلی مربوط به صندوق‌ها را در جدول زیر مشاهده می‌نمایید. از جمله عناصر اصلی جدول زیر می‌توان به آخرین ارزش صندوق ها، بازدهی ماهیانه و بازدهی یک ساله آن‌ها اشاره نمود.

ارزش کل صندوق‌های با درآمد ثابت به بیش از ۲۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. با احتساب بازدهی کسب شده در هفته قبل شاهد خروج ۵ هزار میلیارد تومان در قالب ابطال واحد‌های سرمایه گذاری این صندوق‌ها بوده ایم.
پس از ارائه جدول، موارد اصلی به صورت جداگانه توضیح داده شده است:

خروج ۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی/ بد‌های بازار را بشناسید

خروج ۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی/ بد‌های بازار را بشناسید

خروج ۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی/ بد‌های بازار را بشناسید

خروج ۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی/ بد‌های بازار را بشناسید

ارزش کل صندوق‌های با درآمد ثابت در هفته گذشته به ۲۴۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. در این هفته شاهد خروج ۵ هزار میلیارد تومان منابع از این صندوق‌ها بوده ایم. بیشترین خروج منابع مالی از صندوق کاردان، اعتماد آفرین پارسیان و یاقوت آگاه بوده است.

میانگین بازدهی ماهیانه صندوق‌های با درآمد ثابت به ۱.۳۵ درصد رسیده است. بیشترین بازدهی ماهیانه مربوط به صندوق پاداش سرمایه بهگزین با ۶.۲۶ درصد بازدهی، صندوق کوثر یکم با ۵ درصد و کمترین بازدهی نیز مربوط به صندوق با درآمد ثابت تصمیم و اعتماد کارگزاری بانک ملی به ترتیب با ۲ و ۱ درصد بازدهی منفی است که این بازدهی منفی در صندوق‌های درآمد ثابت عملکرد بسیار ضعیفی ارزیابی می‌گردد.

میانگین بازدهی سالیانه این صندوق‌ها نیز به ۳۳.۱ درصد رسیده است. الماس بیمه دی با ۸۵.۲ درصد بازدهی، توسعه سرمایه نیکی با ۷۱.۲ درصد بازدهی و گنجینه الماس پایدار با ۶۷ درصد بهترین بازدهی را داشته اند.

بیشترین ارزش صندوق‌های با درآمد ثابت همچنان متعلق به صندوق گنجینه زرین شهر است. ارزش این صندوق در حال حاضر به ۳۰۰ هزار میلیارد ریال رسیده است و پس از آن صندوق‌های لوتوس پارسیان و ره آورد آباد مسکن با ۲۰۰ و ۱۵۱ هزار میلیارد ریال قرار دارند.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/226755/خروج-۵-هزار-میلیارد-تومان-نقدینگی-بد‌های-بازار-را-بشناسید