به گزارش اخباربانک،  “ومعلم” سرمایه فعلی را از ۱۵۰ به ۴۱۹٫۴ میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت بیمه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و با هدف اصلاح ساختار مالی اعمال می شود.

“پارسیان” نیز سرمایه فعلی را از ۴۰۰ به ۵۰۰ میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت بیمه از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و برای ارتقا رتبه توانگری مالی و پوشش ریسک قانونی صرف می شود.

سرمایه فعلی “وسرمد” هم از ۲۱۰ به ۲۵۰ میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این بیمه حاضر در بازار پایه از محل سود انباشته اعمال می شود تا قادر به اصلاح ساختار مالی شود.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/76450/سه-شرکت-بیمه-مجوز-افزایش-سرمایه-گرفتند