جذب ۷۹۳ میلیارد تومان منابع مالی جدید در هفته گذشته

به گزارش گروه تحقیق بورس نیوز، در این گزارش به بررسی نوسانات ارزش و بازدهی صندوق‌های سرمایه در سهام پرداخته شده است. اقلام اصلی مربوط به صندوق‌ها را در جدول زیر مشاهده می‌نمایید.

ارزش کل صندوق‌های سرمایه گذاری در سهام به بیش از ۴۶۲ هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به هفته قبل در حدود ۱۹ هزار میلیارد ریال افزایش را نشان می‌دهد. در این هفته شاهد جذب ۷۹۳ میلیارد تومان منابع مالی جدید در این صندوق‌ها بوده ایم.

پس از ارائه جدول مربوط به بازدهی کسب شده صندوق‌های سهامی و همچنین ارزش این صندوق ها، سایر موارد مربوط تشریح شده است.

جذب 793 میلیارد تومان منابع مالی جدید در هفته گذشته

جذب ۷۹۳ میلیارد تومان منابع مالی جدید در هفته گذشته

جذب ۷۹۳ میلیارد تومان منابع مالی جدید در هفته گذشته

جذب ۷۹۳ میلیارد تومان منابع مالی جدید در هفته گذشته

جذب ۷۹۳ میلیارد تومان منابع مالی جدید در هفته گذشته

ارزش خالص دارایی‌های صندوق‌های سرمایه گذاری در پایان روز سه شنبه ۱۱ شهریور ماه سال جاری به ۴۶۲ هزار و ۳۳۰ میلیارد ریال رسیده است. در این هفته و با احتساب بازدهی متوسط ۱.۸ درصدی این صندوق‌ها در هفته گذشته، شاهد جذب ۷۹۰ میلیارد تومانی صندوق‌های سهامی هستیم.

بیشترین منابع وارده مربوط به صندوق زرین پارسیان با ۵۵۹ میلیارد تومان بوده است و پس از آن مربوط به صندوق‌های ارزش کاوان آینده و صندوق ثروت آفرین تمدن با ۱۸۸ و ۱۵۰ میلیارد تومان بوده است.

بیشترین خروج منابع مالی نیز از صندوق‌های هستی بخش آگاه و پویا با ۱۸۸ و ۱۲۲ میلیارد تومان بوده است.

بیشترین ارزش صندوق‌های سهامی مربوط به ۳ صندوق ارزش کاوان، صندوق پیشرو و صندوق امید توسعه با ۳۰، ۲۹ و ۲۸.۶ هزار میلیارد ریال است. این صندوق‌ها تقریبا ۲۰ درصد از کل ارزش صندوق‌های سهامی را به خود اختصاص داده اند.

میانگین بازدهی ماهیانه صندوق‌های سهامی به منفی ۱۳.۳ درصد رسیده است. بدترین عملکرد ماهیانه مربوط به صندوق سبحان با بازدهی منفی ۲۲ درصد بوده است. پس از ان صندوق رشد سامان و نقش جهان با ۲۱ و ۲۰.۷ درصد بازدهی منفی است.

همچنین میانگین بازدهی سه ماهه صندوق‌های سهامی به ۵۴.۴ درصد رسیده است.

میانگین بازدهی سالیانه صندوق به ۴۳۷ درصد رسیده است. بیشترین بازدهی مربوط به صندوق ارزش کاوان آینده با ۷۳۱ درصد بازدهی است و پس از آن صندوق‌های نقش جهان و اندیشه خبرگان سهام است. ضعیف‌ترین بازدهی نیز مربوط به صندوق امین تدبیرگران فردا با بازدهی ۲۷۴ درصدی است و پس از آن نیز مربوط به صندوق‌های افق و فیروزه موفقیت با ۲۹۶ و ۳۱۵ درصد بازدهی است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/226756/جذب-۷۹۳-میلیارد-تومان-منابع-مالی-جدید-در-هفته-گذشته