۲۰۸ درصد رشد در درآمد حاصل شده از تسهیلات اعطایی

به گزارش گروه تحقیق بورس نیوز، بانک تجارتوتجارت” در گزارش فعالیت ماهانه خود منتهی به ۹۹.۰۵.۳۱، میزان درآمد حاصل شده از تسهیلات اعطایی در مرداد ماه را مبلغ ۱۹ هزار و ۱۵۵ میلیارد و ۵۰۱ میلیون ریال ثبت کرده و در این میان بیشترین درآمد حاصل شده از «فروش اقساطی» و «مشارکت مدنی» و «سایر تحصیلات» با مجموع مبلغ ۱۸ هزار و ۲۳ میلیارد و ۹۰۹ میلیون ریال تشکیل شده است.

۲۰۸ درصد رشد در درآمد حاصل شده از تسهیلات اعطایی

در پی این گزارش اشاره‌ای نیز می‌کنیم به فعالیت ماهانه تیرماه ۹۹، که در این ماه نیز “وتجارت” میزان درآمد حاصل شده خود را مبلغی بالغ بر ۱۷ هزار و ۹۳۲ میلیارد ریال برآورد کرده است.

“وتجات” در مرداد ماه ۹۹ به نسبت دوره مشابه ماه گذشته، ۲۰۷ درصد افزایش درآمد را کارنامه خود ثبت کرده و در قیاس با مردادماه سال گذشته خود نیز ۲۰۸ درصد رشد را به همراه داشته است.

۲۰۸ درصد رشد در درآمد حاصل شده از تسهیلات اعطایی

بانک تجارت در مردادماه ۹۹، میزان سود سپرده سرمایه گذاری‌های خود را مبلغی بالغ بر ۱۵ هزار و ۶۳۸ میلیارد و ۸۵۴ میلیون ریال به سامانه کدال ارائه کرده که این عدد در قیاس با دوره مشابه در سال قبل با ۲۱۰ درصد رشد مواجه بوده است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/226474/وتجارت-تراز-مثبت-۱۹درصد-را-ثبت-کرد