افزایش 8 درصدی تولیدی محصولات گل‌گهر

گروه تحقیق و بررسی بورس نیوز، در گزارش یک ماهه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹ شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر بیان شده که درآمد حاصل از از فروش دو میلیون و ۳۹۱ هزار و ۵۰۹ تن محصول، ۱۴ هزار و ۸۷۵ میلیارد و ۳۷۵ میلیون ریال بوده و این درآمد نسبت به دوره مشابه خردادماه، ۹درصد افزایش پیدا کرده است.

همچنین تعداد فروش محصولات این شرکت معدنی در تیرماه نسبت به ماه گذشته ۱۱درصد افزایش پیدا کرده است.

افزایش 8 درصدی تولید محصولات گل‌گهر

درآمد شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر از ابتدای سال مالی تا آخر تیر ۹۸ به مبلغ ۵۵۹۴۳ میلیارد و ۳۶۶ میلیون ریال بوده که این رقم نسبت به دوره مشابه در گذشته ۳۲ درصد کاهش پیدا کرده است.

همچنین تولید شرکت صنعتی گل گهر در تیر ماه ۹۹ نسبت به تیر ماه سال گذشته، ۸درصد افزایش پیدا کرده و مبلغ فروش تیرماه ۹۸ معادل ۱۰.۹۵۲ میلیارد و ۳۹۰ میلیون ریال ثبت شده این میزان به نسبت سال گذشته، ۳۶درصد افزایش داشته است.

افزایش 8 درصدی تولیدی محصولات گل‌گهر

همچنین مقایسه میزان تولید و فروش شرکت کگل در نمودار زیر آمده است:

افزایش 8 درصدی تولیدی محصولات گل‌گهر

بیشترین نرخ فروش در گزارش یک ماهه شرکت گل گهر، به محصول “گندله” با نرخ فروش ۱۱ هزار و ۸۸۰ میلیارد ۶۰۲ میلیون به ازای هر تن از این محصول می‌باشد. برپایه این گزارش “کنستانتره سنگ آهن داخلی” بیشترین تعداد تولید و “گندله” بیشترین تعداد فروش را در در گزارش تیر ماه داشته است.

همچنین شرکت “معدنی و صنعتی گل گهر ” در صورت مالی حسابرسی شده منتهی به ۲۹ اسفند ۹۸، ۶۵ هزار و ۳۱۰ میلیون ریال سود خالص شناسایی کرده است که این رقم نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است همچنین سود خالص به ازای هر سهم ۱۴۰۲ ریال است که نسبت به سال قبل ۴۹درصد افزایش پیدا کرده است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/225961/آمار-یک‌ساله-استخراج-و-شیب-کند-فروش-کگل