به تصویب رسیدن افزایش سرمایه ۵۰ درصدی

به گزارش گروه تحقیق بورس‌نیوز، طبق گزارش‌های ارائه شده توسط شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران در دوره یک ماهه منتهی به ۹۹.۰۵.۳۱، میزان جمع سرمایه‌گذاری این شرکت بالغ بر ۶ هزار و ۶۲۴ ملیارد و ۲۲۴ میلیون ریال بوده که در قیاس با ماه پیش ۱۷ درصد رشد را برای سهامداران خود به همراه داشته است.

به تصویب رسیدن افزایش سرمایه ۵۰ درصدی

در این ماه شرکت‌های فعال این سرمایه‌گذاری به تعداد ۸۵ شرکت رسیده که در ماه گذشته این تعداد ۷۵ شرکت‌ بوده است.

طبق بررسی‌های انجام شده این شرکت در صورت وضعیت مالی میان‌دوره‌ای ۶ماهه منتهی به ۹۹.۰۳.۳۱، میزان سود انباشته ۲ هزار و ۱۳۴ میلیارد و ۱۴۶ میلیون را ثبت کرده است.

این شرکت در سال گذشته میزان انباشته خود را مبلغی بالغ بر یک هزار و ۵۵۳ میلیارد و ۸۴۶ میلیون ریال برآورد شده و در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۹.۰۳.۳۱ در مقایسه با سال ۹۷، به میزان ۳۷ درصد رشد داشته است.

میزان سرمایه فعلی “وصنا” در این دوره یک هزار ۸۰۰ میلیارد ریال بوده و به اندازه ۵۰ درصد افزایش سرمایه از محل سود انباشته داشته است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/225964/جمع-سرمایه‌گذاری‌های-وصنا-۱۷درصد-رشد-کرد