داروهای

به گزارش بورس نیوز، شرکت سبحان دارو از صادرات بخش اول قرارداد با شرکت کیمادیا عراق خبر داد.

بر اساس این گزارش، این شرکت اعلام کرد، پارت اول قرارداد فوق الذکر به مقدار ۳۳۲.۰۵۳ جعبه ۳۰ عددی محصول موضوع قرارداد (اتورواستاتین ۴۰ میلی گرم) معادل ۲۸۲.۵۹۰.۳۸۵ دینار عراق برای مقصد صادرات کشور عراق ارسال و مبلغ فروش مربوطه شناسایی شده است.

داروهای

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/226721/داروهای-سبحان-به-عراق-رفت