به گزارش اخباربانک، در این اعلامیه آمده است: با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-98A-120 مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ، تعداد ۱,۹۰۵,۹۳۱,۲۱۲ سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۵۹۴,۰۶۸,۷۸۸ سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.

مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ لغایت تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده است.

بانک ملی ایران شعبه فردوسی
شماره حساب ۰۲۲۵۹۳۶۹۰۱۰۰۴
 

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/76443/تمدید-پذیره-نوسی-افزایش-سرمایه-بیمه-دانا