به گزارش بورس‌نیوز، تاصیکو در قیمت ۱۴۲۳۰ ریال  در حالی به سمت تشکیل صف فروش می‌رود که حقیقی های این نماد در کف قیمت روزانه متقاضی فروش هستند و حقوقی ها به راحتی این سهام را به دست می‌آورد.

حقوقی تاصیکو با خرید ۸.۶ میلیون سهم ۷۱ درصد از  این حجم فروش را خریداری کرده‌اند.

در تابلوی

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/226588/در-تابلوی-تاصیکوچه-خبر-است