تامین نقدینگی

به گزارش بورس نیوز، شرکت سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر افزایش سرمایه می دهد.

بر اساس این گزارش، این شرکت اعلام کرد، به پیوست گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۷۰,۷۳۳,۴۸۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۴۱,۴۶۶,۹۶۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور افزایش سرمایه که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ به تصویب هیات مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می‌شود.

تامین نقدینگی

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/226507/افزایش-نقدینگی-ثعتما