تصمیم گیری افزایش سرمایه

به گزارش بورس نیوز، شرکت داروسازی الحاوی مجمع عمومی برگزار کرد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت ۱۱:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ درمحل هتل المپیک برگزار شد.

لازم به ذکر است، در این جلسه درباره افزایش سرمایه تصمیم گیری شد.

تصمیم گیری افزایش سرمایه

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/226518/تصمیم-گیری-افزایش-سرمایه-دحاوی-در-مجمع