بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در مردادماه، سیمان پاکتی بوده است

گروه تحقیق بورس نیوز، شرکت سیمان خاش درگزارش فعالیت ماهانه منتهی به مردادماه سال ۹۹، میزان درآمد خود را از «فروش‌های داخلی»، «فروش صادراتی» محصولات تولیدی خود را مبلغ ۲۸۹میلیارد و ۹۳۵میلیون ریال اظهار کرده است.

در مردادماه بیشترین محصول فروش رفته داخلی را «سیمان پاکتی پوزولانی» با ۳۷.۷۷۱ تن تشکیل می‌دهد.

بر پایه این گزارش، “سخاش” در دوره مشابه ماهانه خود میزان درآمد حاصل شده از فروش‌های داخلی و صادراتی مبلغ ۲۳۰میلیارد و ۳۴۹میلیون ریال برآورد شده و همچنین میزان درآمد در مردادماه به نسبت ماه گذشته خود ۲۶درصد رشد را با خود به همراه داشته است.

طبق این گزارش، در مردادماه سال ۹۹ میزان فروش‌های صادراتی این شرکت مبلغ ۹۹میلیارد و ۷۷۶میلیون ریال بوده و به نسبت ماه قبل شاهد ۳۱۹درصد افزایش مواجه بوده است.

میزان درآمد‌های شرکت سیمان خاش در مقایسه با مردادماه سال ۹۸، به میزان ۱۸۶درصد افزایش را به ثبت رسانده است.

بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در مردادماه، سیمان پاکتی بوده است

شرکت سیمان خاش طی عملکرد یک ماهه منتهی به مردادماه ۱۳۹۹معادل ۲۸۹,۹۳۵ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره یک ماهه مشابه سال قبل ۱۸۵درصد افزایش یافته است.

بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در مردادماه، سیمان پاکتی بوده است

«سخاش» با سرمایه ثبت شده ۱۲۵,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۵ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۹۰۰,۹۷۲ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۹درصد رشد داشته است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/226147/کیسه‌های-سخاش-۲۷درصد-سنگین-شد-رشد-۳۱۹درصدی-فروش-صادراتی