گزارش هفتگی صندوق‌های سرمایه گذاری مختلط/
بورس نیوز در این گزارش به بررسی نوسانات ارزش و بازدهی صندوق‌های سرمایه گذاری مختلط پرداخته است. اقلام اصلی مربوط به صندوق‌ها را در جدول زیر مشاهده می‌نمایید. از جمله عناصر اصلی جدول زیر می‌توان به آخرین ارزش صندوق ها، بازدهی هفتگی، ماهیانه و بازدهی یک ساله آن‌ها اشاره نمود. همچنین میزان تغییر در ارزش صندوق طی یک هفته اخیر ارائه شده است. میزان تزریق نقدینگی صورت گرفته طی یک هفته اخیر نیز ارائه شده است.
پس از ارائه جدول، موارد اصلی به صورت جداگانه توضیح داده شده است:

گزارش هفتگی صندوق‌های سرمایه گذاری مختلط/

• ارزش کل صندوق‌های مختلط در پایان سه شنبه ۴ شهریور ماه سال جاری به ۴۳ هزار و ۶۳۷ میلیارد ریال رسیده است. ارزش صندوق‌های مختلط نسبت به هفته پیش با لحاظ نمودن بازدهی منفی محقق شده، شاهد خروج بیش از ۲۴۵ میلیارد تومانی منابع مالی در قالب ابطال واحد‌های سرمایه گذاری بوده است.
• بیشترین خروج منابع مالی در هفته گذشته از صندوق تجربه ایرانیان با ۱.۹۰۸ میلیارد ریال خروج و پس از آن مربوط به صندوق مختلط گوهر نفیس تمدن با ۳۱۲ میلیارد ریال است. همچنین، صندوق‌های ثروت آفرین پارسیان و سپهر اندیشه نوین با ۵۷ و ۴۶ میلیارد ریال صدور واحد‌های جدید سرمایه گذاری، بیشترین ورود منابع مالی به صندوق‌های مختلط را به خود اختصاص داده اند.
• ضعیف‌ترین عملکرد هفتگی در بین صندوق‌های سرمایه گذاری مختلط مربوط به صندوق نواندیشان با بازدهی منفی ۸.۳ درصدی است. پس از آن نیز صندوق ارمان سپهر آشنا با بازدهی منفی ۶ درصدی قرار دارد. لازم به ذکر است که تمامی صندوق‌های مختلط در هفته گذشته بازدهی منفی داشته اند.
• میانگین بازدهی ماهیانه صندوق‌های مختلط به منفی ۵.۵ درصد رسیده است. همچنین میانگین بازدهی سالیانه این صندوق‌ها نیز به ۲۲۷ درصد رسیده است.
بیشترین بازدهی سالیانه این صندوق‌ها مربوط به صندوق نواندیشان با ۳۶۲ درصد بازدهی و پس از آن مربوط به صندوق سپهر اندیشه نوین با ۲۷۹ درصد بازدهی است. کمترین بازدهی سالیانه نیز مربوط به صندوق مشترک کوثر با ۱۴۷ درصد بازدهی و پس از آن نیز مربوط به صندوق گنجینه مهر با ۱۶۹ درصد بازدهی است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/226420/گزارش-هفتگی-صندوق‌های-سرمایه-گذاری-مختلطبازدهی-منفی-ارمغان-این-هفته-این-صندوق-ها