محمودرضا خواجه نصیری با بیان اینکه نقدشوندگی، اصل کارایی بازار و موجب اطمینان و ثبات است به ایرنا گفت: نگرانی سهامداران از عدم نقدشوندگی و ماندن در صف های خرید و فروش، جدی و به جا بوده ولی ضمن پذیرش نوسان قیمت ، نباید صرفا روندهای یک سویه را مدنظر داشته اند. 

وی ادامه داد: تصمیم‌ به حضور در صف‌های خرید و فروش نیاز به تحلیل عمیق توسط سرمایه گذاران دارد اما در بورس ایران به جای اینکه یک تصمیم منتج و معلول از یک تحلیل عمیق باشد، علت تصمیم است و قطعا این علت با تغییر وضعیت صف‌ها اعتبار را از دست می‌دهد و سردرگمی را افزایش می‌دهد.

مدیرعامل تامین سرمایه تمدن افزود:براساس تحقیقات دانشگاهی، رفتار توده‌واری اشخاص حقیقی و حقوقی در بازار ایران بسیار زیاده بوده و “صف” تبدیل به بزرگترین سیگنال تحلیل و تصمیم گیری در بورس ایران شده است. در این میان دو تصمیم همزمان و شامل استقرار بازارگردانی قوی سهام و افزایش دامنه نوسان و حجم مبنا می تواند بورس را از اتکا به صف رها کند .

خواجه نصیری افزود: تلاش هفته گذشته حقوقی ها برای حمایت از بورس اگر به شکل بازارگردانی و پذیرش مسئولیت حفظ نقدشوندگی سهام در درازمدت باشد می تواند برای همیشه سایه قفل شدن صف های خرید یا فروش و کاهش قدرت عکس العمل پذیری را برطرف و موجب فراهم کردن کسب سود در ازای هزینه سرمایه‌گذاران برای دانش، زمان و انرژی شود.
 

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/76357/دو-عامل-حذف-بزرگترین-سیگنال-تصمیم-گیری-بازار-سهام