به گزارش بورس نیوز، شرکت پتروشیمی پارس واحد استحصال اتان را تعمیر می‌کند.

بر اساس این گزارش، این شرکت اعلام کرد، برنامه زمانبندی تعمیرات واحد استحصال اتان شرکت پتروشیمی پارس از تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ مطابق با برنامه صورت خواهد پذیرفت.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/226341/پارس-تعمیر-می-شود