مرداد پر سود برای

گروه تحقیق بورس نیوز:
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در صورت خلاصه سرمایه گذاری‌ها به تفکیک صنعت منتهی به ۹۹.۰۵.۳۱، مجموع سرمایه‌گذاری‌های شرکت خود را مبلغی بالغ بر ۲۲۶ هزار و ۴۶۲ میلیارد و ۲۳۰ میلیون ریال به ثبت رسانده و در این میان بیشترین میزان سرمایه‌گذاری در مواد و محصولات شیمیایی و واسطه گری‌های مالی و پولی بوده است.

“فارس” در مرداد ماه سال گذشته میزان سرمایه‌گذاری‌های شرکت خود را مبلغ ۱۲۲ هزار و ۵۵۴ میلیارد و ۲۸ میلیون ریال برآورد شده است.

در ادامه این گزارش در میابیم که صنایع پتروشیمی خلیج فارس در مرداد ماه سال ۹۹، به نسبت دوره مشابه خود در سال گذشته به میزان ۸۵ درصد افزایش در کارنامه خود به ثبت رسانده است.

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در مرداد ماه حدود ٢٨۵میلیارد تومان از معاملات خود سود کسب نمود.شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به مردادماه ۱۳۹۹ از محل واگذاری سهام ۲۸۵ میلیارد تومان سود محقق نموده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۸۳ درصد رشد داشته است.

«فارس» با سرمایه ثبت شده ۱۴۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال طی عملکرد ۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ از محل سود سهام محقق شده ۲ هزار و ۱۰۸ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۲ درصد رشد داشته است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/226355/مرداد-پر-سود-برای-فارس