گروه تحقیق بورس نیوز:

شرکت پتروشیمی پارس در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۹۹.۰۵.۳۱، مجموع فروش‌های داخلی شرکت خود را مبلغی بالغ بر ۱۴ هزار و ۳۰۹ میلیارد و ۶۶۳ میلیون ریال به ثبت رسانده است.

در این ماه بیشترین تعداد فروش را بین محصولات تولیدی این پتروشیمی «اتان» و «استایرن منومر» با مجموع ۱۸۴.۱۰۶تن داشته اند.

بر پایه این گزارش، شرکت پتروشیمی پارس در دوره مشابه در ماه گذشته، میزان فروش‌های داخلی خود را مبلغ ۱۴ هزار ۵۹ میلیارد و ۱۳۱ میلیون ریال به سامانه کدال ارائه کرده است.

از این گزارش در میابیم که در مرداد ماه این شرکت پتروشیمی ۲درصد به نسبت تیرماه۹۹، افزایش فروش به همراه داشته است.

“پارس” با سرمایه ثبت شده ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد پنج ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ مبلغ ۶۹ هزار ۲۰۵ میلیارد و ۷۶۲ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴ درصد رشد داشته است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/226357/اتان-و-استایرن-منومر-گل-های-سرسبد-محصولات-پارس