بورس در مسیر سبز و جبران زیان ها

به گزارش بورس‌نیوز، شاخص بورس در روزی که گذشت با افزایش ۶۸ هزار واحدی به حدود ۱.۷۱۸.۷۶۶ واحد رسید.

بیشترین بازدید را شستا، آبادا و سیتا به خود اختصاص دادند و بیشترین تقاضا هم برای وتجارت، وبصادر و ثبهساز داشت.

در این میان بیشترین عرضه هم برای تپمپی، دلقما و وملی بود و بیشترین حجم بازار هم سه نماد خودرو، یاقوت و وبصادر تجربه کردند.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/226339/بورس-در-مسیر-سبز-و-جبران-زیان-ها