گروه تحقیق بورس نیوز، شرکت زر ماکارون “غزر” در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۹۹.۰۵.۳۱، میزان درآمد‌های حاصل شده از فروش داخلی خود را مبلغی بالغ بر ۱ هزار و ۴۱۸ میلیارد و ۲۱۷ میلیون ریال ثبت کرده و بیشترین محصول تولیدی در سبد محصلات تولیدی را ماکارونی رشته‌ای با ۱۳.۸۳۳ تن تشکیل می‌دهد.

این شرکت در گزارش فعالیت ماهانه خود در مرداد ماه سال گذشته، میزان درآمد‌های حاصل از فروش مبلغ ۷۵۱ میلیارد و ۴۴۴ میلیون ریال بوده و در ادامه این گزارش پی میبریم که این شرکت در مردادماه سال ۹۹ نسبت به دوره مشابه ماهانه در سال گذشته به میزان ۸۹درصد رشد را ثبت کرده است.

غزر” از ابتدای سال تا مردادماه ۹۹، میزان درآمدی بالغ بر ۶ هزار و ۶۲۳ میلیارد و ۹۶۰ میلیون ریال داشته و در دوره مشابه در سال گذشته مجموع درآمد‌های این شرکت مبلغ ۳ هزار و ۴۳۴ میلیارد و ۹۸۴ میلین ریال بوده و شاهد آن هستیم که شرکت زر ماکارون در مردادماه به نسبت دوره ۵ ماهه ابتدایی سال قبل به میزان ۹۳ درصد افزایش درآمد به همراه داشته است.

در پی این گزارش شاهد آن هستیم که در ۵ ماهه ابتدایی سال ۹۹، بیشترین تعداد فروش را محصولات «ماکارونی رشته ای» و «ماکارونی فرمی» در برگرفته‌اند.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/226347/فروش-۶۶۲-میلیارد-تومانی-در-جیب-غزر